Jak obliczyć zdolność kredytową.

Opublikowano w July 10, 2017
Napisany przez Marcin Katom

Decydując się na jakikolwiek kredyt z pewnością każdy z nas spotkał się z definicją zdolności kredytowej. Dla jednych jest ona znana dla innych jest to coś o czym nie maja pojęcia. W języku bankowym zdolność kredytowa to nic innego jak po prostu ocena wiarygodności finansowej osoby wnioskującej o udzielenie kredytu. W uproszczeniu mówiąc jest to zdolność osoby biorącej kredyt do jego spłaty wraz z odsetkami w terminie określonym w umowie. Oceny zdolności kredytowej dokonują banki na podstawie dokumentów oraz wszelkiego rodzaju informacji które otrzymują od wnioskodawców. Dokumenty te są zróżnicowane i zależą od rodzaju zaciągniętego kredytu. Ustawy bankowe określają dokładnie w jaki sposób ocena ta powinna być przeprowadzona. Banki opracowują różne metody na własną rękę

Ocena zdolności kredytowej

W celu sprawdzenia i zweryfikowania czy kredytobiorcę będzie stać na spłatę kredytu bank sprawdza miesięczny dochód gospodarstwa domowego, liczbę osób w danym gospodarstwie oraz miesięczne obciążenie domowego budżetu w skład którego wchodzą rachunki, za wodę, energię telefon, paliwo, ubrania, jedzenie oraz wiele innych. Bank oblicza wysokość całej pozostałej kwoty wolnych środków, które będą mogły być przeznaczone na spłatę kredytu. Aby sprawdzić wiarygodność klienta badana jest również terminowość spłaty wcześniejszych zadłużeń czy też zobowiązań. Kolejny czynnik który bank bierze pod uwagę to czynnik metrykalny czyli wiek kredytobiorcy, wykształcenie, wykonywany zawód, ciągłość zatrudnienia a nawet miejsce zamieszkania.

Co jest brane pod uwagę podczas obliczania zdolności kredytowej

Decydując się na kredyt gotówkowy pamiętajmy o tym, że zdolność kredytowa obliczana jest w odrębny sposób dla każdego rodzaju kredytu. Możliwości badane są w odniesieniu do kwoty, waluty, okresu kredytowania, wysokości oprocentowania, a także jego charakteru, następnie również do wysokości spłacanych rat i tego czy raty są równe czy tez malejące. W niektórych przypadkach może okazać się że owszem stać nas na dany kredyt ale tylko spłacany w ratach równych. Analiza oraz ocena zdolności kredytowej odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie złożonego przez potencjalnego kredytobiorcę wniosku oraz dołączonych do niego dokumentów.

Kalkulator zdolności kredytowej

Analiza naszej zdolności kredytowej decyduje o tym jaki kredyt jesteśmy w stanie uzyskać , wysokości rat, okresie spłaty a także rodzaju spłacanych rat. Zanim zdecydujemy się na złożenie wniosku o przyznanie nam kredytu gotówkowego taką symulację możemy zrobić sobie również sami poprzez wykorzystanie kalkulatora zdolności kredytowej. Tego rodzaju narzędzie podpowie potencjalnemu kredytobiorcy o tym czego może oczekiwać od nas bank. Na podstawie wprowadzonych danych jakie będzie wymagał od nas kalkulator możemy wstępnie oszacować swoją zdolność kredytową w taki sposób w jaki będzie wymagał od nas bank.