Usługi dodatkowe

Opublikowano w July 15, 2020
Napisany przez Marcin Katom

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego to obowiązek stosowany przez wiele banków udzielających taką formę zabezpieczenia finansowego. Ta dodatkowa usługa stosowana jest w formie obowiązkowej egzekucji. Jest to swoiste zabezpieczenie instytucji finansowych w sytuacji,gdyby kredytobiorca miał problemy ze spłatą zobowiązania. Banki częściej żądają wykupu ubezpieczenia spłaty kredytu, aniżeli oczekują poręczenia, zabezpieczenia w formie weksla in blanco czy blokady środków na rachunku.

Wiarygodność

Banki mogą sprawdzać klientów w wielu sytuacjach. Może też tak się zdarzyć, że klienci, którzy często sprawdzają oferty banków są dużo mniej wiarygodni od tych osób, które są bardziej zdecydowane i sprawdzają propozycje jedynie kilku instytucji finansowych. Warto więc być wiarygodnym klientem i porównywać oferty kilku banków, z którymi będzie można się związać umową. Jeśli bank dowiedzie, że starania o kredyt dotyczą kilku instytucji finansowych wówczas może zmaleć nasza wiarygodność i tym samym obniżamy naszą zdolność kredytową lub też może się okazać, że bank nie udzieli nam pożądanego przez nas kredytu gotówkowego. Aby podnieść wiarygodność banku względem klienta udzielana jest umowa, która jeśli klient zechce będzie mógł zerwać w ciągu czternastu dni.

Kredyty

Najważniejszy podział kredytów gotówkowych dotyczy kilku kwestii. Kredyt konsumpcyjny jest zobowiązaniem zaciąganym na cele związane z nabyciem dóbr konsumpcyjnych. Kolejny przykład to kredyt w ROR, który umożliwia wypłacenie większej ilości pieniędzy z rachunku bankowego. Jest to kredyt odnawialny, którego wartość maleje z chwilą kolejnej wpłaty środków. Posiadając kredyt na karcie kredytowej należy liczyć się z wyższym oprocentowaniem, jednak jeśli spłata zobowiązania będzie następować w określonym terminie klient najczęściej nie musi ponosić dodatkowych kosztów.

Sytuacje wyjątkowe

W czasach zagrożenia konfliktem lub epidemią może się zdarzyć, że wizyty w placówkach bankowych mogą zostać ograniczone. Wówczas jedyną formą na pozyskanie wsparcia finansowego staje się kredyt gotówkowy online, który można uzyskać po uprzednim kontakcie z doradcą bankowym i przeprowadzeniu odpowiedniego wywiadu. Przeprowadzając weryfikację przez internet doradca sprawdza zgodność danych kredytobiorcy i dzięki temu możliwe jest udzielenie kredytu i przelew określonych środków pieniężnych na wskazane konto bankowe. Jest to najbezpieczniejsza forma udzielania kredytu, która stosowana jest nie tylko w czasach zagrożenia, ale również coraz więcej osób korzysta z tej formy udzielania kredytów z powodu krótkiego terminu w jakim takie zobowiązanie można otrzymać. Aby podpisać umowę kredytową wystarczy posiadać profil zaufany lub poprzez e-mail wysłać skan podpisanego dokumentu.

Instytucje finansowe udzielające kredytów gotówkowych mogą więc opcjonalnie dodać różne elementy, które uatrakcyjniają takie zobowiązanie i sprawiają, że spłata kredytu może być dużo bardziej przystępna i prostsza.